Przejdź do treści

Światowa Rada Złota: wzrost ceny złota po jutrzejszej decyzji FOMC

Jutrzejsze posiedzenie FOMC najprawdopodobniej potwierdzi oczekiwania rynków, że FED pozostawi stopy procentowe bez zmian przez resztę roku. Informacja ta nie pozostanie bez wpływu na rynek złota. Analiza historycznych danych pokazuje, że gdy FED łagodzi politykę pieniężną, cena złota idzie w górę.

Złoto różni się od prawie wszystkich aktywów, ponieważ przemawia zarówno do inwestorów, jak i do konsumentów. Inwestorzy kupują złoto jako narzędzie dywersyfikacji i długoterminowego zabezpieczenia oszczędności. Konsumenci postrzegają złoto jako dobro luksusowe, ozdobę i symbol bogactwa.

Czynniki wzrostu cen złota Światowa Rada Złota dzieli na cztery kategorie:

 • Okres wzrostu gospodarczego wspiera rynek biżuterii, technologię (m.in. zakupy elektroniki) i długoterminowe oszczędności;
 • pogorszenie koniunktury zwiększa popyt inwestycyjny na złoto, jako bezpieczną przystań;
 • cena konkurencyjnych aktywów, takich jak obligacje czy waluty (zwłaszcza dolar) wpływa na stosunek inwestorów do złota;
 • przepływy kapitałowe.

Pierwsze dwa czynniki związane są ze strategicznymi decyzjami o inwestowaniu w złoto, podczas gdy dwa ostatnie są ściślej związane z działaniami na poziomie taktycznym (krótkoterminowym).

Według analiz Światowej Rady Złota, złoto osiągało wyższe stopy zwrotu po zakończeniu cyklu, jednak zmianie ulegał okres, po jakim złoto reagowało na zakończenie cyklu. W 2001 r. cena złota wzrosła o 3,6 proc. po 12 miesiącach od momentu, gdy FED przestał podnosić stopy procentowe. Jednak po zakończeniu cyklu podwyżek w 2007 r., złoto zareagowało znacznie szybciej. W ciągu 12 miesięcy cena złota wrosła aż o 19 proc.

Choć brakuje silnych, jednoznacznych dowodów na natychmiastowy wpływ polityki pieniężnej na ceny złota, analiza danych historycznych sugeruje istnienie pozytywnego wpływu.

Istnieje szereg podobieństw pomiędzy obecnym cyklem zacieśniania i luzowania polityki pieniężnej, a dwoma poprzednimi (1999-2000 i 2004-2007):

 • Stopy podnoszone były przez co najmniej 12 miesięcy bez przerwy;
 • krzywa rentowności obligacji była płaska lub odwrócona;
 • w obu cyklach sprzedaż detaliczna spadała;
 • pogarszały się warunki kredytowania (2006-2007);
 • wyceny aktywów ryzykownych były podwyższone (2000 – bańka dotcom)
 • cena ropy osiągnęła szczyt (2000)

Cykle podwyżek i obniżek stóp procentowych FED, źródło: https://www.macrotrends.net/2015/fed-funds-rate-historical-chart

Ceny złota w okresie ostatnich dwóch cykli podwyżek i obniżek stóp procentowych FED, źródło: https://www.macrotrends.net/1333/historical-gold-prices-100-year-chart

Istnieje szereg dodatkowych czynników, które stanowią potencjalne zagrożenie dla rynków finansowych:

 • Długi czas trwania obecnego ożywienia – potencjalne ryzyko wyczerpania potencjału gospodarczego;
 • spłaszczenie i odwrócenie krzywych rentowności – oznaki możliwej recesji;
 • wysoka wycena giełd, widziana po raz ostatni podczas bańki dotcom;
 • pogarszające się warunki kredytowe, zarówno na poziomie konsumenckim, jak i korporacyjnym;
 • niepewność dotycząca Brexitu.

Łącznie czynniki te mogą wspierać popyt inwestycyjny ze strony inwestorów, którzy chcą zdywersyfikować swój portfel, celem zmniejszenia ryzyka i zwiększenia płynności.

Opracowane na podstawie: https://www.gold.org/goldhub/research/the-impact-of-monetary-policy-on-gold