Przejdź do treści

Spółki gamingowe w świetle statystyk i wskaźników

Akcje są przewartościowane, a sektor jest nadmiernie pompowany – takie opinie można ostatnio przeczytać w licznych źródłach, analizujących spółki gamingowe. Po części jest w tym dużo prawdy. Spoglądając na poszczególne spółki z sektora gier, można odnieść wrażenie, że jest to rosnący trend. Jednak przyrównując każdą spółkę do średniej danego sektor, daje ciekawe wnioski.

Czytaj także: Na GPW startuje indeks WIG.GAMES

Wybrane spółki

Na początku warto ustalić jakie dane brano pod uwagę w całym zestawieniu. Spółkami wyjściowymi, na podstawie których stworzono dane średnie są 11 Bit Studios, CD Projekt i PlayWay. Te trzy spółki to w zasadzie w ostatnich dniach głównym motorem napędowym całego rynku gier komputerowych.

Nie umniejsza się przy tym zasług mniejszych spółek, jednak dla sensu całego artykułu, pominięto takie spółki jak CI Games, ze względu zmniejszoną płynność, czy Ten Square Games, ze względu na niedawny debiut. Pominięto także mniejsze spółki z sektora NewConnect, ze względu na brak niektórych danych uwzględnianych w zestawieniu.

Wybrane kryteria

Za podstawowe dane przyjęto dostępne wskaźniki takie jak:

C/WK – cena/wartość księgowa. Ten wskaźnik uzyskuje się poprzez podzielenie aktualnego kursu akcji danej spółki przez tzw. wartość księgową przypadającą na jedną akcję. Jeśli wskaźnik C/WK jest bardzo wysoki, może to świadczyć o znacznym przewartościowaniu walorów.

C/Z – cena/zysk netto spółki. W dużym uproszczeniu wartość C/Z, ukazuje ile lat zabierze spółce zarobienie wystarczającej ilości pieniędzy, równej początkowej inwestycji w akcje spółki. Przy założeniu, że zyski firmy pozostaną przez najbliższe lata niezmienne. Przykładowo, inwestując 100 w spółkę X, której wskaźnik C/Z wynosi 5, wiemy, że zwrot 100 złotych uzyskamy dopiero po 5 latach.

Niski współczynnik sugeruje, że dana spółka uzyskuje duże zyski, przy jednoczesnej małej wycenie rynkowej. Zbyt duży wskaźnik C/Z oznacza, że inwestorzy są nastawieni bardzo entuzjastycznie, bądź występuje spekulacja znaczących inwestorów.

C/ZO – cena/zysk operacyjny spółki. Wskaźnik C/ZO jest relacją pomiędzy zyskami operacyjnymi firmy na jedną akcję a ostatnim kursem akcji. Przewagą wskaźnika C/ZO jest fakt, że pozwala określić, efektywność działania przedsiębiorstwa na rynku, niezależnie od sytuacji finansowej. Dodatkowo w porównaniu do wskaźnika C/Z, ten wskaźnik nie jest podatny na jednorazowe, nagłe sytuacje.

ROE – czyli rentowność kapitału własnego. Jeden z kluczowych elementów analizy fundamentalnej. Wskaźnik ukazuje, jak wiele zysku udało się wygospodarować spółce z wniesionych kapitałów własnych. Im wyższa wartość ROE, tym atrakcyjniejsza jest dana inwestycja.

Te czynniki będą brane pod uwagę w dalszej prostej analizie spółek gier komputerowych. Warto pamiętać, że same wskaźniki nie są całkowicie miarodajną informacją. Niektóre wskaźniki, nie zawsze wyliczają elementy takie jak budowanie marki, wartość loga i całego „know-how” przedsiębiorstwa.

Analiza trendu

Wszystkie trzy spółki, które brane są pod uwagę, przez ostatnie lata są w stałym trendzie wzrostowym. Ciężko tutaj mieć wątpliwości, bo rynek gier komputerowych w dzisiejszych czasach to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów.

Spółki gamingowe

Wykres porównawczy CD Projekt, PlayWay i 11 Bit Studios w zakresie 3 lat.

Jak widać, PlayWay to spółka z najkrótszym stażem na rynku akcyjnym. Co więcej, spółka wciąż działa na NewConnect, debiutowała w 2016 roku. Natomiast 11 Bit Studios to spółka, która od New Connect, a w 2015 roku dotarła na główny parkiet GPW. Niewątpliwie najstarszą spółką z tego zestawienia jest CD Projekt, która od 1994 roku działała na rynku GPW pod nazwą Optimus, potem po połączeniu CDP Investments, jako CD Projekt. Można więc stwierdzić, że staż spółki jest naprawdę pokaźny. Jednak największy czas wzrostów niewątpliwie spółka odnotowała przez wydanie serii Wiedźmin.

Średnia sektora

Co prawda, w całym sektorze informatycznym jest wiele spółek, jednak dla ukazania wartości porównawczej tych trzech spółek poniżej znajduje się średnia całego sektora, jak i średnia stworzona na podstawie o trzy rozpatrywane spółki. Dane zaczerpnięte są z obliczeń własnych, jak i ze strony pomocniczej.

Spółki gamingowe

Dane określające kolejne wskaźniki analizy.

Spółki gamingowe

Jak widać na wykresach, dominującą pozycję we wskaźnikach posiada 11 Bit Studios. Na szczególną uwagę zasługuje wskaźnik C/Z, czyli ilość lat, po których inwestycja zwróci się inwestorowi. Innymi słowy, w przypadku twórców Frostpunka, po około 333 latach inwestor, a właściwie przyszłe wnuki inwestora ujrzą zwrot swojego kapitału. Co prawda, dane te są pewnego rodzaju teorią, jednak podkreślają, że spółka w pewnej części jest kształtowana przez emocje inwestorów. Analizując wskaźniki można wysnuć pewne wnioski co do położenia i ewentualnych inwestycji. Kwestia ta była już poruszana w artykule o trendzie inwestorów do spółek komputerowych.

Podsumowanie

Wskaźniki prawdę powiedzą, jednak do pewnego stopnia. W ogólnej ocenie danej spółki bardzo istotne jest zauważenie pewnych tendencji rynkowych. Rynek ciągle się zmienia, jest to zauważalny fakt. Postęp technologiczny w najbliższych latach będzie czymś nieodzownym w naszym życiu, można więc wysnuć teorię, że ogólna tendencja całego rynku napawa optymizmem. Kluczowe jednak jest, by optymizm ten nie zagłuszył zdrowego rozsądku inwestora. Dodatkowo rynek gier komputerowych aktualnie jest w ciągłej fazie rozwoju. Poszerzające się perspektywy technologiczne stwarzają co raz to nowsze możliwości twórcze. Kolejnym punktem, który warto zauważyć, jest fakt, że CD Projekt, w ostatnim czasie jako jeden z nielicznych blue chipów utrzymał swój kurs. Nie ma wątpliwości, że najlepszy moment do inwestycji w te spółki już minął, jednak na horyzoncie wciąż pojawiają się nowe spółki tworzące gry, być może jedna z nich to drugie 11 Bit Studios, bądź CD Projekt?

fot. thewitcher.com