Przejdź do treści

Złoto fizyczne na Shanghai Gold Exchange

  • Mysaver 

Chociaż chińska Shanghai Gold Exchange (SGE) nie jest największą pod względem wolumenu transakcji giełdą umożliwiającą handel złotem, to pod względem wielkości fizycznie realizowanych transakcji dominuje nad nowojorskim Comex, czy londyńskim London Bullion Market .

Wielkość fizycznych dostaw złota na Shanghai Gold Exchange w 2013 r. osiągnęła pod koniec ubiegłego tygodnia 1148 ton, podczas gdy tegoroczna globalna produkcja złota wynosiła do tego momentu ok. 1400 ton. Obrazuje to poniższy wykres. Kolorem żółtym oznaczona jest wielkość globalnej produkcji złota, natomiast kolorem czerwonym wielkość fizycznej dostawy złota na SGE.

Dla porównania kolejny wykres, który przedstawia wielkość fizycznej dostawy na SGE (kolor czerwony) oraz na nowojorskim Comexie (kolor niebieski). Szare tło przedstawia wielkość globalnej produkcji złota.

Źródło: http://koosjansen.blogspot.nl

Różnica w wielkości fizycznych dostaw między tymi giełdami jest ogromna. Jednak wolumen transakcji na SGE w porównaniu z Comexem, czy London Bullion Market (LBM) jest nieporównywalnie mniejszy, co widać (a właściwie różnica jest tak wielka, że go nie widać) na wykresie poniżej. Kolor pomarańczowy to LBM, szary – Comex, żółty – SGE.

Źródło: http://therealasset.co.uk

Różnica między tymi giełdami widoczna jest także we współczynniku fizycznych dostaw (odsetek fizycznie realizowanych transakcji). W ostatnich czterech latach na SGE utrzymuje się on powyżej 25 procent, podczas gdy na Comexie fizyczną dostawą kończy się w porywach do 5 procent transakcji. Kolor żółty przedstawia współczynnik fizycznych dostaw na SGE, kolor szary – współczynnik fizycznych dostaw na rynku Comex.

Źródło: http://therealasset.co.uk

Jednym z jaskrawych przykładów na to, że uczestnicy rynku Comex wolą papier od złota jest kwiecień tego roku, kiedy to fizyczną dostawą zakończyło się tam 2,7 procent transakcji. W tym samym miesiącu na SGE fizyczną dostawą zakończyło się 38 procent transakcji.

Utrzymująca się od dłuższego czasu w Chinach sympatia do złota fizycznego widoczna jest również na chińskiej Shanghai Gold Exchange. W odróżnieniu od nowojorskiego Comexu czy londyńskiego LBM, na których handel skupia się na „papierowym złocie”, na SGE znaczna część transakcji rozliczana jest fizyczną dostawą kruszcu. Mimo tego, w przeciwieństwie do nich, SGE nie ma większego wpływu na globalną cenę złota. Jednak Jan Skoyles z The Real Asset Company uważa, że SGE może przyczynić się do zróżnicowania cen papierowego i fizycznego złota.

fot. nuaa, pixabay.com, CC0